واحد سازمانی
محسن  جباری
نام کارمند :محسن نام خانوادگی:جباری
سمت سازمانی :مدیر فناوری اطلاعات شماره تماس :32663903
تحصیلات:کارشناسی ارشد کامپیوتر(نرم افزار)
شرح وظایف جاری مدیر فناوری اطلاعات:
1-گرفتن دستور کار ازسرپرست مربوطه به منظور تعیین اولویت درانجام وظایف جاری و انجام سایرامورمحوله مربوط به شغل برحسب دستور.

2-تقسیم کار وتعیین وظائف افراد تحت سرپرستی وانجام جابجایی در مواقع ضروری وغیبت یا مرخصی.

3-مدیریت، نگهداری وپشتیبانی وتوسعه شبکه کامپیوتری.

4-بررسی اختلالات احتمالی ومشکلات کاربران شبکه در صورت نیاز.

5-مدیریت ونظارت برروند سرویس دهی اینترنت به کاربران.

6-بازدید مستمر کلیه تجهیزات رایانه ای موجود درشبکه.

7-کنترل ونظارت برعملکرد صحیح سرور آنتی ویروس.

8-پیگیری نصب وراه اندازی وتمدید خرید آنتی ویروس.

9-نظارت وبررسی پروژه های مرتبط با فناوری اطلاعات اعم از پروژه دوربین های مداربسته و... .

10-فراهم نمودن احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موثر كاركنان در سازمان و همچنین شادابی و نشاط براي ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنها در نتيجه افزایش بهره وری نیروی انسانی و رسيدن به اهداف مطلوب سازمان