تاریخ : چهارشنبه 28 خرداد 1393     |     کد : 989

" آگهی مزايده " اقلام و وسایل اسقاطی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

شرکت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه به استناد بند 1 صورتجلسه مورخه 93/1/20 هيئت مديره محترم شرکت در نظر دارد اقلام و وسايل اسقاطي خود را بصورت گروهي در 3 گروه از طريق مزايده (كتبي) به فروش برساند


شرکت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه به استناد بند 1 صورتجلسه مورخه 93/1/20 هيئت مديره محترم شرکت در نظر دارد اقلام و وسايل اسقاطي خود را بصورت گروهي در 3 گروه از طريق مزايده (كتبي) به فروش برساند علاقمندان به شرکت در مزايده مي توانند براي دريافت اسناد مزايده و شرايط شرکت در مزايده، از تاريخ نشر آگهي تا آخر وقت اداري روزسه شنبه مورخه 93/4/10به نشاني تبريز – بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزي شرکت واحد اتوبوسراني تبريز به امورقراردادها مراجعه نموده و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 2671513 تماس حاصل نمايند
الف – محل دريافت اسناد مزايده : تبريز – بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزي شرکت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه واحد قراردادها
ب – ميزان سپرده نقدي و شماره حساب : ميزان سپرده هرگروه در اسناد مزايده مشخص بوده و شركت كنندگان بايستي مبلغ سپرده مشخص شده را به شماره حساب سيبا 0105634032001 نزد بانک ملي شعبه ستارخان بنام شرکت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه را تا آخر وقت اداري روز سه شنبه مورخه 93/4/10 واريز نمايند
ج- تاريخ ، محل ومكان مزايده : تبريز – بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزي شرکت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه ، روزچهارشنبه مورخه93/4/11 ساعت 10 قبل از ظهر.
بديهي است شرکت در مزايده به منزله قبول شروط و تکاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شرکت واحد تبريز با تصويب هيئت مديره در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده خواهد بود . ضمنا" مشروح شرايط مزايده در اسناد مزايده  موجود ميباشد همچنين جهت كسب اطلاعات بيشترميتوانند از آدرس سايت اينترنتي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومهir .www.bus.Tabriz كسب اطلاع نمايند.

            شرکت واحد اتوبوسراني شهرداري كلانشهر تبريز


خانم حاضری