شنبه 22 مرداد 1401
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : شنبه 28 خرداد 1401
کد 3711

خبر-مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی منتشر کرد. شایان ذکر است در آگهی فوق پک 49 مربوط به تابلوهای اتوبوسرانی تبریز می باشد.
سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز اخذ شده بشماره 1 / 10510 مورخه 5 / 3 / 1401 در نظر دارد نسبت به اجاره تابلو های تبلیغاتی با مشخصات و قیمت پایه، در قالب پک های مجزا از طریق مزایده اقدام نماید.
برای کسب اطلاعات بیشتر،لطفا" به لینک زیر مراجعه نمایید.
https://parks.tabriz.ir/News/3992/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c.html