پنجشنبه 29 ارديبهشت 1401
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : پنجشنبه 22 ارديبهشت 1401
کد 3676

خبر

برگزاری جلسه هم اندیشی با شرکتهای حمل و نقل درونشهری بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه جلسه هم اندیشی شرکتهای درونشهری همکار بخش خصوصی با حضور معاونین و مدیران این شرکت برگزار شد. در این جلسه آخرین وضعیت خدمات دهی ناوگان بخش خصوصی، مشکلات و موانع فعالیت این بخش با توجه به وضعیت فعلی و فرسودگی اتوبوسها و لزوم حمایت از ناوگان بخش خصوصی مطرح و بررسی و مدیران عامل شرکتهای حمل و نقل درونشهری بخش خصوصی بعنوان همکار نکته نظرات، مشکلات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.
همچنین در این جلسه آخرین اقدامات اتوبوسرانی در راستای حمایت از ناوگان بخش خصوصی تشریح و در خصوص مصوبه اخیر پرداخت یارانه به این بخش که با حمایت شهردار محترم و مساعدت اعضای شورای اسلامی شهر مصوب و ابلاغ گردیده است توضیحاتی ارائه  گردید.