پنجشنبه 29 ارديبهشت 1401
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401
کد 3673

هرهفته با خانواده شهدا (۴)؛

دیدار شهردار تبریز با خانواده دو شهید دوران دفاع مقدس

شهردار تبریز امروز نیز به همراه حجت الاسلام والمسلمین رسول برگی رئیس شورای اسلامی شهر و خانم حکیمه غفوری رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر به دیدار مادر و خانواده دو شهید دوران دفاع مقدس رفت و با آنان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار عصر امروز در منزل خانواده شهید پاپور شیری قوشابلاغ و شهید پدرام شاکری، از شهدای والامقام دوران دفاع مقدس و انقلاب حضور یافت و با خانواده ایشان دیدار و گفتگو کرد.

هوشیار در این دیدار تشریح کرد: از اولین روز آغاز مدیریت شهری جدید تبریز، با خود و خدایمان عهد بستیم که همواره شهدا را ناظر بر عملکردمان ببینیم و تکریم و پاسداشت فداکاری های خانواده شان را در اولویت قرار دهیم.

وی ادامه داد: بر همین اساس به صورت مستمر در منزل شهدای والامقام دوران دفاع مقدس حضور می یابیم، چراکه این حضور در وهله اول به ما انرژی و انگیزه مضاعف برای کار بیش تر می دهد و از طرفی دیگر در این دیدارها دغدغه ها و مسائل خانواده های معزز شهدا مطرح و درباره آن های تصمیم گیری می شود.
شهردار تبریز همچنین تاکید کرد: اعتقاد قلبی ما این است که آرامش و امنیت کنونی مان را مدیون خون پاک شهدا هستیم و برای ادای دین به این جانشفانی مقدس، بر خود وظیفه می دانیم همواره در کنار خانواده شهدا باشیم.
در پایان این دیدارهای جداگانه شهردار تبریز با اهدا لوح، از خانواده شهید شیری و شهید شاکری تجلیل کرد.
شهید پاپور شیری قوشابلاغ متولد ۱۷دی ۱۳۴۴  یکم آذرماه سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی حاج عمران و در عملیات نصر ۹ و شهید پدرام شاکری متولد ۱۰اردیبهشت ۱۳۴۶، در تاریخ ۲۱دی سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی شلمچه و در عملیات کربلای ۵ به فیض شهادت نائل آمدند.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار عصر امروز در منزل خانواده شهید پاپور شیری قوشابلاغ و شهید پدرام شاکری، از شهدای والامقام دوران دفاع مقدس و انقلاب حضور یافت و با خانواده ایشان دیدار و گفتگو کرد.

هوشیار در این دیدار تشریح کرد: از اولین روز آغاز مدیریت شهری جدید تبریز، با خود و خدایمان عهد بستیم که همواره شهدا را ناظر بر عملکردمان ببینیم و تکریم و پاسداشت فداکاری های خانواده شان را در اولویت قرار دهیم.

وی ادامه داد: بر همین اساس به صورت مستمر در منزل شهدای والامقام دوران دفاع مقدس حضور می یابیم، چراکه این حضور در وهله اول به ما انرژی و انگیزه مضاعف برای کار بیش تر می دهد و از طرفی دیگر در این دیدارها دغدغه ها و مسائل خانواده های معزز شهدا مطرح و درباره آن های تصمیم گیری می شود.
شهردار تبریز همچنین تاکید کرد: اعتقاد قلبی ما این است که آرامش و امنیت کنونی مان را مدیون خون پاک شهدا هستیم و برای ادای دین به این جانشفانی مقدس، بر خود وظیفه می دانیم همواره در کنار خانواده شهدا باشیم.
در پایان این دیدارهای جداگانه شهردار تبریز با اهدا لوح، از خانواده شهید شیری و شهید شاکری تجلیل کرد.
شهید پاپور شیری قوشابلاغ متولد ۱۷دی ۱۳۴۴  یکم آذرماه سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی حاج عمران و در عملیات نصر ۹ و شهید پدرام شاکری متولد ۱۰اردیبهشت ۱۳۴۶، در تاریخ ۲۱دی سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی شلمچه و در عملیات کربلای ۵ به فیض شهادت نائل آمدند.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار عصر امروز در منزل خانواده شهید پاپور شیری قوشابلاغ و شهید پدرام شاکری، از شهدای والامقام دوران دفاع مقدس و انقلاب حضور یافت و با خانواده ایشان دیدار و گفتگو کرد.

هوشیار در این دیدار تشریح کرد: از اولین روز آغاز مدیریت شهری جدید تبریز، با خود و خدایمان عهد بستیم که همواره شهدا را ناظر بر عملکردمان ببینیم و تکریم و پاسداشت فداکاری های خانواده شان را در اولویت قرار دهیم.

وی ادامه داد: بر همین اساس به صورت مستمر در منزل شهدای والامقام دوران دفاع مقدس حضور می یابیم، چراکه این حضور در وهله اول به ما انرژی و انگیزه مضاعف برای کار بیش تر می دهد و از طرفی دیگر در این دیدارها دغدغه ها و مسائل خانواده های معزز شهدا مطرح و درباره آن های تصمیم گیری می شود.
شهردار تبریز همچنین تاکید کرد: اعتقاد قلبی ما این است که آرامش و امنیت کنونی مان را مدیون خون پاک شهدا هستیم و برای ادای دین به این جانشفانی مقدس، بر خود وظیفه می دانیم همواره در کنار خانواده شهدا باشیم.
در پایان این دیدارهای جداگانه شهردار تبریز با اهدا لوح، از خانواده شهید شیری و شهید شاکری تجلیل کرد.
شهید پاپور شیری قوشابلاغ متولد ۱۷دی ۱۳۴۴  یکم آذرماه سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی حاج عمران و در عملیات نصر ۹ و شهید پدرام شاکری متولد ۱۰اردیبهشت ۱۳۴۶، در تاریخ ۲۱دی سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی شلمچه و در عملیات کربلای ۵ به فیض شهادت نائل آمدند.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار عصر امروز در منزل خانواده شهید پاپور شیری قوشابلاغ و شهید پدرام شاکری، از شهدای والامقام دوران دفاع مقدس و انقلاب حضور یافت و با خانواده ایشان دیدار و گفتگو کرد.

هوشیار در این دیدار تشریح کرد: از اولین روز آغاز مدیریت شهری جدید تبریز، با خود و خدایمان عهد بستیم که همواره شهدا را ناظر بر عملکردمان ببینیم و تکریم و پاسداشت فداکاری های خانواده شان را در اولویت قرار دهیم.

وی ادامه داد: بر همین اساس به صورت مستمر در منزل شهدای والامقام دوران دفاع مقدس حضور می یابیم، چراکه این حضور در وهله اول به ما انرژی و انگیزه مضاعف برای کار بیش تر می دهد و از طرفی دیگر در این دیدارها دغدغه ها و مسائل خانواده های معزز شهدا مطرح و درباره آن های تصمیم گیری می شود.
شهردار تبریز همچنین تاکید کرد: اعتقاد قلبی ما این است که آرامش و امنیت کنونی مان را مدیون خون پاک شهدا هستیم و برای ادای دین به این جانشفانی مقدس، بر خود وظیفه می دانیم همواره در کنار خانواده شهدا باشیم.
در پایان این دیدارهای جداگانه شهردار تبریز با اهدا لوح، از خانواده شهید شیری و شهید شاکری تجلیل کرد.
شهید پاپور شیری قوشابلاغ متولد ۱۷دی ۱۳۴۴  یکم آذرماه سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی حاج عمران و در عملیات نصر ۹ و شهید پدرام شاکری متولد ۱۰اردیبهشت ۱۳۴۶، در تاریخ ۲۱دی سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی شلمچه و در عملیات کربلای ۵ به فیض شهادت نائل آمدند.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار عصر امروز در منزل خانواده شهید پاپور شیری قوشابلاغ و شهید پدرام شاکری، از شهدای والامقام دوران دفاع مقدس و انقلاب حضور یافت و با خانواده ایشان دیدار و گفتگو کرد.

هوشیار در این دیدار تشریح کرد: از اولین روز آغاز مدیریت شهری جدید تبریز، با خود و خدایمان عهد بستیم که همواره شهدا را ناظر بر عملکردمان ببینیم و تکریم و پاسداشت فداکاری های خانواده شان را در اولویت قرار دهیم.

وی ادامه داد: بر همین اساس به صورت مستمر در منزل شهدای والامقام دوران دفاع مقدس حضور می یابیم، چراکه این حضور در وهله اول به ما انرژی و انگیزه مضاعف برای کار بیش تر می دهد و از طرفی دیگر در این دیدارها دغدغه ها و مسائل خانواده های معزز شهدا مطرح و درباره آن های تصمیم گیری می شود.
شهردار تبریز همچنین تاکید کرد: اعتقاد قلبی ما این است که آرامش و امنیت کنونی مان را مدیون خون پاک شهدا هستیم و برای ادای دین به این جانشفانی مقدس، بر خود وظیفه می دانیم همواره در کنار خانواده شهدا باشیم.
در پایان این دیدارهای جداگانه شهردار تبریز با اهدا لوح، از خانواده شهید شیری و شهید شاکری تجلیل کرد.
شهید پاپور شیری قوشابلاغ متولد ۱۷دی ۱۳۴۴  یکم آذرماه سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی حاج عمران و در عملیات نصر ۹ و شهید پدرام شاکری متولد ۱۰اردیبهشت ۱۳۴۶، در تاریخ ۲۱دی سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی شلمچه و در عملیات کربلای ۵ به فیض شهادت نائل آمدند.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار عصر امروز در منزل خانواده شهید پاپور شیری قوشابلاغ و شهید پدرام شاکری، از شهدای والامقام دوران دفاع مقدس و انقلاب حضور یافت و با خانواده ایشان دیدار و گفتگو کرد.

هوشیار در این دیدار تشریح کرد: از اولین روز آغاز مدیریت شهری جدید تبریز، با خود و خدایمان عهد بستیم که همواره شهدا را ناظر بر عملکردمان ببینیم و تکریم و پاسداشت فداکاری های خانواده شان را در اولویت قرار دهیم.

وی ادامه داد: بر همین اساس به صورت مستمر در منزل شهدای والامقام دوران دفاع مقدس حضور می یابیم، چراکه این حضور در وهله اول به ما انرژی و انگیزه مضاعف برای کار بیش تر می دهد و از طرفی دیگر در این دیدارها دغدغه ها و مسائل خانواده های معزز شهدا مطرح و درباره آن های تصمیم گیری می شود.
شهردار تبریز همچنین تاکید کرد: اعتقاد قلبی ما این است که آرامش و امنیت کنونی مان را مدیون خون پاک شهدا هستیم و برای ادای دین به این جانشفانی مقدس، بر خود وظیفه می دانیم همواره در کنار خانواده شهدا باشیم.
در پایان این دیدارهای جداگانه شهردار تبریز با اهدا لوح، از خانواده شهید شیری و شهید شاکری تجلیل کرد.
شهید پاپور شیری قوشابلاغ متولد ۱۷دی ۱۳۴۴  یکم آذرماه سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی حاج عمران و در عملیات نصر ۹ و شهید پدرام شاکری متولد ۱۰اردیبهشت ۱۳۴۶، در تاریخ ۲۱دی سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی شلمچه و در عملیات کربلای ۵ به فیض شهادت نائل آمدند.