شنبه 22 مرداد 1401
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : شنبه 28 اسفند 1400
کد 3599

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز خبر داد:

عرضه اوراق مشارکت برای طرح توسعه و نوسازی سامانه اتوبوسرانی تبریز

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از عرضه اوراق مشارکت برای طرح توسعه و نوسازی سامانه اتوبوسرانی تبریزخبر داد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از عرضه اوراق مشارکت شهرداری تبریز برای طرح توسعه و نوسازی سامانه اتوبوسرانی تبریز خبر داد.

مهندس ایوب اسماعیلی اظهار کرد: اوراق مشارکت شهرداری تبریز برای طرح توسعه و نوسازی سامانه اتوبوسرانی تبریز با عاملیت و ضمانت بانک شهر عرضه می شود.
وی از آغاز فروش اوراق فوق طی روزهای 26 الی 28 اسفند 1400 خبر داد و گفت: این اوراق با۱۸ درصد سود علی الحساب و چهارساله و معاف از مالیات است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در خصوص ارائه سود این اوراق گفت: پرداخت سود هر سه ماه یکبار انجام خواهد شد
.