شنبه 9 بهمن 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : پنجشنبه 23 دي 1400
کد 3487

خبر

مدیر عامل تعاونی 432 حمل و نقل درونشهری تبریز منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با رای اعضای هیئت مدیره تعاونی 432 حمل و نقل درونشهری آقای حسن عینی باهر بعنوان مدیر عامل جدید این تعاونی تعیین شد . شایان ذکر است پیش از این نیز در انتخابات اعضای هیئت مدیره، آقایان حمید جعفرزاده بعنوان رئیس هیئت مدیره ، علی علیزاده بعنوان نائب رئیس ، محمد احمدی بعنوان منشی ، آقایان طاهری و زمانفر بعنوان اعضای هیئت مدیره و دکتر قهرمان امامی بعنوان بازرس تعاونی انتخاب شده بودند.