شنبه 9 بهمن 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : چهارشنبه 22 دي 1400
کد 3486

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:

ارائه خدمات حمل و نقل عمومی در مسیرهای داخل شهر جدید سهند بر عهده شهرداری سهند می باشد.

در صورت عدم ایجاد پایانه مرکزی اتوبوسرانی در شهر جدید سهند که مهلت آن طبق مصوبه شورای ترافیک شهرستان اسکو تا سال 1396 بوده است خدمات دهی ناوگان اتوبوسرانی تبریز به این شهر امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه  ایوب اسماعیلی مدیرعامل این شرکت با اعلام این مطلب گفت: با توجه به بند 9 مصوبه مورخ 1395/07/25 شورای ترافیک شهرستان اسکو مبنی بر احداث پایانه مرکزی اتوبوسرانی در شهر جدید سهند تا پایان سال 1396  و خدمات دهی به فازها توسط سیستم حمل و نقل عمومی توسط شهرداری سهند ،  فلذا  در صورت عدم ایجاد و معرفی پایانه مرکزی تا پایان سالجاری توسط شهرداری سهند و انجام خدمات حمل و نقل عمومی داخل شهر جدید سهند توسط شهرداری محترم این شهر،  عملا" خدمات رسانی اتوبوسهای شرکت واحد تبریز به شهر جدید سهند امکانپذیر نخواهد بود.
  اسماعیلی افزود: تشکیل و تفکیک سیستم حمل و نقل درونشهری در داخل شهر سهند از خدمات ناوگان اتوبوسرانی تبریز و در کنار آن احداث پایانه اتوبوسرانی برای فراهم نمودن انجام خدمات حمل و نقل مسافر بین شهر تبریز- سهند و بالعکس توسط اتوبوسهای این شرکت، بر عهده شهرداری سهند میباشد.
 وی تصریح کرد: بدیهی است طبق قوانین موضوعه و با توجه به توسعه شهر جدید سهند ،شهرداری سهند موظف به تشکیل سامانه حمل و نقل درون شهری بوده و شرکت واحد تبریز وظیفه ای در خصوص حمل و نقل عمومی در مسیرهای داخل شهر سهند، آن هم با قبول هزینه های بالای تعمیرات و نگهداری که در اثر پیمایش مسیرهای طولانی داخل شهری تحمیل می نماید را ندارد و در صورت عدم اقدام بموقع تا پایان سال ادامه خدمات رسانی به این شهر مقدور نخواهد بود.