شنبه 9 بهمن 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : چهارشنبه 22 دي 1400
کد 3485

خبر تصویری

دیدار اعضای جدید هیئت مدیره تعاونی 432 حمل و نقل درون شهری تبریز با مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه اعضای جدید هیئت مدیره و بازرس تعاونی 432 حمل و نقل درون شهری تبریز به همراه اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی این تعاونی با مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مهندس اسماعیلی دیدار و ضمن تبریک انتصاب ایشان ، در مورد برنامه ها و ارتقای همکاریهای فیمابین مطابق قوانین و مقررات بحث و تبادل نظر گردید.