شنبه 9 بهمن 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : دوشنبه 20 دي 1400
کد 3484

خبر تصویری

دیدار مدیر عامل شرکت واحد تبریز با شهردار منطقه 9

دیدار مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مهندس اسماعیلی با شهردار منطقه 9 تبریز دکتر محمد حسین زاده