شنبه 22 مرداد 1401
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : چهارشنبه 19 آبان 1400
کد 3401

مطلب مدیریتی

محاسبه تعداد ناوگان مورد نیاز

با توجه به جمعیت شهر تبریز و حومه و نرخ سفر