شنبه 9 بهمن 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : يکشنبه 9 آبان 1400
کد 3388

مطلب مدیریتی

اتوبوسی كه در 20 ثانیه شارژ می شود

با پیشرفت تکنولوژی و اســتفاده روز افزون از وسایل نقیله ی عمومی اســتفاده از سوخت های تجدید پذیر هم افزایش پیدا کرده اســت. از ماشین های الکتریکی گرفته تا ماشین های خورشیدی اما همچنان زمان شارژ این وسایل نقیله جای بحث دارد.
اتـوبـوس های برقی توسط موتورها حرکت می کننـــد و روی برق کار می کننـــد. برخلاف اتـوبـوس های دیزل سنتی که مجهز به موتورهای احتراق داخلی هستنـــد. اتـوبـوس های برقی دارای انتشار صفر هستنـــد و صدای کمتری ایجاد می کننـــد.
با توجه به مزایای زیست محیطی آن ، چنـــدین شهر آن را به عنوان راه حل برای حمل و نقل عمومی تصویب کرده انـــد. در سنگاپور اتـوبـوس های برقی برای اســتفاده گسترده در آینـــده مورد کاوش قرار می گیرنـــد. اتـوبـوس های برقی در حالی که هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارنـــد ، در سال های آینـــده با تلاش های پیشگیری از سوی اداره حمل و نقل زمینی (LTA) برای وارد کردن آنها در ناوگان اتـوبـوس های عمومی ، توجهات را به خود جلب خواهنـــد کرد.
Bolloré Bluetram یک وسیله نقلیه الکتریکی ابررسانا اســت که توسط شرکت فرانسوی Bolloré ساخته شــده اســت. این خودرو کاملا برقی، یک راه حل مقرون به صرفه و تمیز برای حمل و نقل عمومی اســت که می توانـــد جایگزین خوبی برای سایر وسایل حمل و نقل عمومی باشــد و نیازی به خط ریل و خطوط برق نـــدارد. اکنون در دانشگاه سنگاپور روی این خودرو کار شــده اســت.
یکی از دانشگاه‌های سنگاپور اتـوبـوسی ساخته که فرآینـــد شارژ آن 20 ثانیه طول می‌کشــد. این وسـیلــه نـقـلـیه با هر شارژ می‌توانـــد مسافت 30 کیلومتر را طی کنـــد. دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور مشغول آزمایش یک اتـوبـوس الکتریکی اســت که شارژ آن فقط 20 ثانیه طول می‌کشــد.
این اتـوبـوس که NTU-Blue Solutions Flash Shuttle نام گرفته 22 صنـــدلی دارد و شرکتBlueSGآن را ساخته اســت. البتهNTU-Blue Solutions Flash Shuttle مجهز به باتری اســت و در صورت نیاز با کمک آن می‌توانـــد 30 کیلومتر طی کنـــد. اما در درجه اول برای حرکت از نیروی الکتریسیته ابرمخزن‌هایی کمک می‌گیرد که طی 20 ثانیه شارژ می‌شونـــد. فرآینـــد شارژ در ایستگاه‌های اتـوبـوس و هنگام سوار و پیاده شــدن مسافران انجام می‌شود. فرآینـــد شارژ به وسـیلــه یک بخش اتصال تلسکوپی انجام می‌شود. اتـوبـوس با هر بار شارژ می‌توانـــد فقط 2 کیلومتر طی کنـــد. به همین دلیل ایستگاه‌های اتـوبـوس با توجه به این موضوع ساخته شــده‌انـــد.
 
مزایای اتـوبـوس های برقی
برای یک محیط کاملاً شهری ماننـــد سنگاپور ، اتـوبـوس های برقی مزایای بارزی را ارائه می دهنـــد. اتـوبـوس برقی با انتشار صفر آلاینـــدگی به هوای شهر کمک می کنـــد، در عین حال آلودگی صوتی را نیز کاهش می دهد. از نظر مکانیکی ، اتـوبـوس های برقی نیز به مراتب ساده تر از اتـوبـوس های دارای موتورهای احتراق داخلی هستنـــد و نیاز به نگهداری کمتری دارنـــد ، از این رو هزینه های عملیاتی را کاهش می دهنـــد.
انواع اتـوبـوس های برقی
چنـــدین نوع اصلی اتـوبـوس برقی وجود دارد که در روش ذخیره انرژی و کارکرد اصلی آنها متفاوت اســت. شایع ترین نوع آن ، باتری الکتریکی اســت که انرژی را در یک باتری شیمیایی ذخیره می کنـــد، و انواع مختلف لیتیوم-یون و آهن-فسفات محبوب ترین آن هستنـــد.
نوعی از این فناوری در اتـوبـوس ابررسانا یا ماوراء بنفش اســتفاده می شود ، که در آن از خازن ها به جای باتری برای ذخیره انرژی خود اســتفاده می شود. در حالی که خازن ها نسبت به باتری های معمولی انرژی کمتری (5٪ store) را برای همان وزن ذخیره می کننـــد، آنها قادر به شارژ و تخلیه بسیار سریع هستنـــد ، و آنها را برای مسیرهای اتـوبـوسرانی که متوقف می شونـــد مکرر و قابل پیش بینی مناسب تر می کننـــد. اتـوبـوس Supercapacitor NTU مبتنی بر این اصل اســت. با این حال، برای عملیات اتـوبـوس معمولی ، اتـوبـوس های برقی بیشتر برای مسیرهای اتـوبـوس های عمومی مناسب هستنـــد.
همچنین وسایل نـقـلـیه ای وجود دارد که به منبع ثابت برق (ماننـــد واگن برقی) نیاز دارنـــد ، اما چنین وسایل نـقـلـیه برای تأمین برق به شبکه کابل ها نیاز دارنـــد. اینگونه وسایل نـقـلـیه قادر به حرکت آزاد نیستنـــد و برای عملکرد باید در شبکه برق بماننـــد.
و نمونه ی دیگر خودروهای برقی که قابلیت شارژ هایبرید دارد. که هم از باتری های خارجی اســتفاده می کنـــد و هم با منبع برق ثابت کار می کنـــد. نمونه هایی از آن Volvo 7900 Hybrid Electric و ADL Enviro400VE اســت.
 اتـوبـوس های برقی-فلسفه طراحی
در میان اتـوبـوس های برقی دو فلسفه مجزا پذیرفته شــده اســت. اتـوبـوس های برقی با انبار کردن انرژی ( هنوز مورد حمایت تولید کننـــدگان چینی قرار دارد) قرار دادن تعداد زیادی باتری در اتـوبـوس برای دستیابی به محدوده ی عملیاتی کافی در طول یک روز از خدمات درآمدزا اســت، با این وجود تجهیز کردن اتـوبـوس به باتری های سنگین،آنها را گران تر و سنگین تر می کنـــد و تا حدودی فضا را نیز کاهش می دهد که باعث فشار روی باتری و همچنین باعث افزایش مصرف انرژی و هم هزینه ی چرخه عمر باتری می شود.
از سوی دیگر ، رویکرد Opportunity Charging مورد حمایت تولید کننـــدگان اتـوبـوس اروپایی اســت. شارژ شــدن در طول چنـــد دقیقه با وجود باتری های کمتری که برای هر اتـوبـوس لازم اســت.
  • مزایای آن فضای درونی اتـوبـوس بزرگتر، کاهش هزینه های زیست محیطی ناشی از تولید باتری و کاهش مصرف برق از طریق کم کردن وزن وسـیلــه نـقـلـیه تبدیل می شود.
  • معایب آن عبارتنـــد از نداشتن انعطاف پذیری در مسیرهایی که به زیرساخت مجهز نیستدر حال حاضر، کوشش ها برای گسترش اســتفاده از شارژ فوق سریع در مسیرهای مناسب و ایجاد بستر شارژ مشابه بین تولید کننـــدگان اتـوبـوس متمرکز شــده اســت و به چنـــدین نمونه اتـوبـوس امکان اســتفاده از همان شارژر را می دهد.
منبع : اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور