شنبه 22 مرداد 1401
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : يکشنبه 11 مهر 1400
کد 3353

ابطال آگهی

ابطال آگهی مزایده عمومی املاک
پیرو آگهی منتشره به شماره روزنامه 22284 شهرستان و شماره صفحه روزنامه 168  در مورخ 1400/6/28 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و آگهی چاپ شده در صفحه 5 روزنامه ساقی آذربایجان به شماره 2727 مورخ 1400/6/28 به شناسه آگهی 1192739 با موضوع (( آگهی مزایده عمومی املاک شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه))  بدینوسیله به اطلاع می رساند کمیسیون معاملات مزایده املاک در روز یک شنبه مورخ 1400/7/11 ساعت 14:30 برگزار نخواهد شد .
 
                                                                                        شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه