شنبه 9 بهمن 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : سه شنبه 6 مهر 1400
کد 3344

خدمات رسانی ناوگان شرکت واحد به مراسم کاروان جاماندگان اربعین حسینی تبریز

از گلزار شهدای وادی رحمت به مسیرهای مختلف شهر