پنجشنبه 29 ارديبهشت 1401
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : يکشنبه 28 شهريور 1400
کد 3326

آگهی مزایده املاک

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد ...