شنبه 28 فروردين 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : سه شنبه 10 فروردين 1400
کد 3087

خبر

دکتر دبیری ریاست محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریزبا حضور در حوزه تعمیرگاهی و توقفگاهی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه سال نو را به همکارن این مجموعه تبریک گفتند

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه دکتر شهرام دبیری ریاست شورای اسلامی کلانشهر تبریز با حضور در مجتمع تعمیرگاهی و توقفگاهی اتوبوسرانی، سال نو را به کارکنان زحمتکش حوزه فنی و تعمیرگاهی تبریک گفتند.
دکتر دبیری ریاست محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریزبا حضور در حوزه تعمیرگاهی و توقفگاهی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه سال نو را به همکارن این مجموعه تبریک گفتند
به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه دکتر شهرام دبیری ریاست شورای اسلامی کلانشهر تبریز با حضور در مجتمع تعمیرگاهی و توقفگاهی اتوبوسرانی، سال نو را  به کارکنان زحمتکش حوزه فنی و تعمیرگاهی تبریک گفتند.
در حاشیه این دیدار، ریاست شورای اسلامی کلانشهر تبریز از اتوبوسهای تازه خریداری شده شرکت واحد نیز بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس غنی زاده مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ضمن عرض خیر مقدم حضور ریاست شورای اسلامی کلانشهر تبریز، توضیحاتی در خصوص موارد فنی اتوبوسهای تازه خریداری شده، میزان اعتبار، مشکلات نوسازی و بازسازی وعمر ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی تبریز در سالیان اخیر و نیز موضوع تفاهم نامه سه جانبه بازسازی ازطریق شهرداری محترم تبریز وسازمان برنامه و بودجه وصندوق کار آفرینی امید را ارائه کرد.
دکتر دبیری ریاست شورای اسلامی کلانشهر تبریز در این بازدید ضمن بیان اهمیت رفاه شهروندان در مسافرتهای درونشهری و  لزوم ارائه خدمات با کیفیت و کمیت بالای ناوگان و خدمات، توصیه ها و راهنمائی هایی لازم را در اینخصوص بیان نموده و بر حمایت همه جانبه شورای  اسلامی کلانشهر تبریز در جهت تقویت، نوسازی و بازسازی ناوگان اتوبوسرانی و رفع مشکلات مرتبط تاکید کردند.
شایان ذکر است در ادامه، دکتر دبیری از اتوبوس سن ویژه ی برنامه های فرهنگی و مناسبتی نیز بازدید نمودند.
این اتوبوس برای اولین بار در کشور و توسط کارکنان حوزه فنی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه طراحی و ساخته شده است.