شنبه 28 فروردين 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : سه شنبه 10 فروردين 1400
کد 3085

خبر تصویری

دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت با کارکنان حوزه تعمیرگاهی شرکت واحد؛

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مهندس غنی زاده مدیرعامل و دکتر سامبرانی عضو هیئت مدیره شرکت واحد بهمره برخی معاونین و مدیران با حضور در حوزه تعمیرگاهی و توقفگاه مرکزی شرکت واحد از نزدیک سال نو را به تمامی کارکنان این مجموعه تبریک و آرزوی سلامتی و موفقیت در امورات را نمودند.