يکشنبه 10 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : سه شنبه 5 اسفند 1399
کد 3047

خبر

پیام تبریک مهندس ایمان غنی زاده مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

بمناسبت روز مهندس