يکشنبه 10 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : دوشنبه 4 اسفند 1399
کد 3046

خبر تصویری

اعمال قانون در ابتدای ایده لو و آخر مسیر کوی شهید بهشتی توسط معاونت بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه و همکاری پلیس محترم راهور

برای رانندگان خودروهای شخصی که در مسیر ایستگاههای اتوبوس توقف کرده اند و باعث مشکلات تردد و ترافیک در سطح شهر می شوند