يکشنبه 10 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : شنبه 2 اسفند 1399
کد 3042

خبر تصویری:

استمرار ضدعفونی اتوبوس های ارائه دهنده خدمات به مراسم نماز جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

*شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه*