پنجشنبه 2 بهمن 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : چهارشنبه 24 دي 1399
کد 2985

خبر تصویری

برگزاری جلسه کمیته فنی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

جلسه کمیته فنی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به ریاست مهندس ایمان غنی زاده در خصوص موارد ارسالی به دبیرخانه کمیته فنی برگزار شد و موارد ارسالی مورد بررسی و بحث قرار گفت سپس دستورات لازم اتخاذ گردید .