پنجشنبه 2 بهمن 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : چهارشنبه 24 دي 1399
کد 2984

مطلب مدیریتی

مزایای استفاده از ناوگان اتوبوسرانی

افزایش میزان آلودگی هوا در بیشتر شهرها را میتوان مستقیما ًبه افزایش سریع تعداد اتومبیل های شخصی درحال استفاده نسبت داد. به منظور معکوس کردن این امر ،بایدتلاش شود تامردم به استفاده کمتر از اتومبیل واستفاده بیشتر از ناوگان حمل ونقل عمومی ترغیب شوند.
استفاده ازناوگان اتوبوسرانی باعث صرفه جویی درهزینه های زیادی میشود. اولاً،مردم مجبورنیستنداتومبیل خریداری کنند،درمقایسه با کرایه اتوبوس با قیمت بنزین ،کرایه اتوبوس ارزانتر از اتومبیل شخصی است. بر این اساس،مردم مجبورنیستند پول زیادی را برای بنزینی که برای پرکردن مخزن مجبورند خرج کنند همچنین،آنها مجبور نیستند جایی برای پارکینگ نیز پیدا کنند و استرس ناشی از ترافیک داشته باشند .
علاوه براین،استفاده کمترازاتومبیل های شخصی باعث صرفه جویی درمحیط وسلامت افرادنیزمی شود. این امر همچنین باعث آلودگی کمترهوامی شود زیرا دی اکسیدکربن آزادشده ازاتومبیل کاهش می یابد.  ازآنجاکه همه مردم میدانند دی اکسیدکربن می تواند به سلامتی افرادآسیب برساند، درصورت انتشارکمتر دی اکسیدکربن به محیط، مردم مجبورنیستند هوای آلوده را تنفس کنند. بعلاوه،هیچ ترافیکی سنگین ایجاد نخواهد شد زیرا مردم بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنند.
اگرچه مردم باید منتظراتوبوس،تاکسی،مترو یا قطارباشند و این به نوعی اتلاف وقت است،امابرای رسیدن به مقصد مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید زیرا حمل ونقل عمومی امروزه سریعتر و راحت تر برای شهروندان توسعه یافته است . پس حمل و نقل نیز به صرفه جویی زمان کمک می کند.
ناوگان اتوبوسرانی باکمک به مردم درافزایش سطح فعالیت بدنی،به یک سبک زندگی سالم کمک میکند. افراد هنگام استفاده ازاتوبوس مجبورند تارسیدن به ایستگاه حرکت کنند . فکرکنیدکه چگونه فعالیت بدنی میتواند خطربیماری راکاهش دهد.
استفاده از ناوگان اتوبوسرانی علاوه برتأمین اشتغال،برای رشد اقتصاد کشورهم مهم است. 
اتومبیلهای شخصی نمی توانند مسافر زیاد را همزمان جابجا کنند در نتیجه تعداد آنها در سطح شهر بیشتر می شود ترافیک افزایش می یابد به سلامت انسان و محیط زیست خسارت بزرگی وارد می شود
نتیجه می گیریم استفاده از ماشین شخصی یعنی افزایش آلودگی هوا و صدا ، افزایش هزینه ها، مصرف بیش از حد سوخت، ترافیک، به خطر افتادن سلامتی و ضربه به محیط زیست  پس تردد با ماشین در سطح شهر ایده خوبی نمی باشد .  
 تردد با وسایل حمل و نقل عمومی در سطح شهر امنیت سفر را افزایش می دهد افراد در طول مسیر دچار خستگی نخواهند شد و باخواندن کتاب و مطالب جدید از سفر خود لذت خواهند برد و همچنین استهلاک خودروهای شخصی نیز کاهش خواهد یافت.