پنجشنبه 2 بهمن 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : يکشنبه 21 دي 1399
کد 2982

خبر تصویری

ترمیم سایبانهای ایستگاه میدان خشکبار

مسیر اندیشه و ایستگاه چرمشهر (مایان) توسط پرسنل طرح های عمرانی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه