پنجشنبه 2 بهمن 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : شنبه 13 دي 1399
کد 2970

مطلب مدیریتی

برخی از مدهای حمل و نقل عمومی