سه شنبه 4 آذر 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : شنبه 1 آذر 1399
کد 2903

خبر تصویری

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

فضاسازی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج