سه شنبه 4 آذر 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : پنجشنبه 29 آبان 1399
کد 2901

خبر

کارگاه آموزشی به همت واحد آموزش با موضوع بازآموزی تعرفه الکترونیکی ویژه بازرسین و تعرفه زنان

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه کارگاه آموزشی به همت واحد آموزش با موضوع بازآموزی تعرفه الکترونیکی ویژه بازرسین و تعرفه زنان مناطق طی دو جلسه در محل اتاق جلسه شرکت برگزار گردید.
در این کارگاه مهندس علیون سرپرست معاونت بهره برداری شرکت واحد بر نقش بازرسین و تعرفه‌زنان در به روز نگه داشتن اطلاعات سیستم اتوبوسرانی و ایجاد نظم و انضباط در سرویس دهی تاکید کرد و افزود: گزارش به موقع از تغییر مسیرها، بکارگیری اتوبوس یک منطقه در منطقه دیگر و لزوم تغییر اطلاعات آن در دستگاه، لزوم توجه تعرفه‌زنان در ثبت سرویسها و... از مهمترین وظایف همکاران تعرفه زن می باشد.
در ادامه این جلسه خانم حنانی کارشناس مرکز کنترل هوشمند توصیحات و نکات مربوط در خصوص نحوه کار تعرفه زنان و بازرسین  با سیستم تعرفه الکترونیکی، روشهای معرفی راننده به سامانه ، نحوه ثبت سرویس ها و وقایع در سیستم، اعلام زمان حرکت به راننده پس از ثبت سرویس و موارد مرتبط را ارائه کرده و  هر یک از حاضرین نکته نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.