سه شنبه 4 آذر 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : شنبه 24 آبان 1399
کد 2890

ارتقای فرهنگ کتابخوانی به اعتلای فرهنگی جامعه منجر می‌شود

فقر فرهنگی یک جامعه با ضعف فرهنگ کتابخوانی در آن جامعه ارتباط مستقیم دارد و عادت به خواندن کتاب به ویژه از سنین کودکی نوعی عادت سازنده است که باعث بالندگی و شکوفایی فردی می‌شود که به کتابخوانی عادت دارد.
ارتقای فرهنگ کتابخوانی به اعتلای فرهنگی جامعه منجر می‌شود

فقر فرهنگی یک جامعه با ضعف فرهنگ کتابخوانی در آن جامعه ارتباط مستقیم دارد و عادت به خواندن کتاب به ویژه از سنین کودکی نوعی عادت سازنده است که باعث بالندگی و شکوفایی فردی می‌شود که به کتابخوانی عادت دارد.

 در ژاپن و بسیاری از کشورهای جهان مردم هنگام حضور در وسایل حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس مشغول کتاب خواندن هستند، هر چند فرهنگ کتابخوانی در مردم این کشورها که حتی از چند دقیقه فرصت خود نیز برای مطالعه استفاده می‌کنند، در طول زمان شکل گرفته و ما نیز باید تلاش کنیم تا روزی در کل کشور  شاهد چنین رفتاری باشیم.
24 آبان ماه روز کتابدار، کتاب و کتابخوانی بر جویندگان علم و دانش مبارک باد .
*روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه*