سه شنبه 4 آذر 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : پنجشنبه 15 آبان 1399
کد 2879

مطلب

اصول اخلاق حرفه‌ای در محل کار

اخلاقیات در کار یعنی،  دیدگاهی درباره زندگی که سبب افزایش سخت کوشی و بالا بردن انضباط فردی می‌شود و فرد را به سمت موفقیت و کامیابی عمومی‌سوق می‌دهد.
دین اسلام که هدف و غایت دین را در «اتمام و اکمال مکارم اخلاق» عنوان نموده است، توجهی عمیق و دیدگاهی وسیع نسبت به مساله اخلاق به طور عام و رعایت اصول اخلاقی در امور حرفه‌ای به طور خاص دارد.
اگر اعتقاد به اخلاق کاری داشته باشیم، آن‌وقت اعتبار از جایی که خودمان هم نمی‌دانیم، همه جا گیر می‌شود و دیگران برایمان احترام قائل می‌شوند. فرصت‌های مختلف در مقابلمان خودنمایی می‌کنند و احساس می‌کنیم که دنیا نعمت‌های کوچک و بزرگ خود را به ما عرضه می‌دارد و در موقعیتی قرار می‌گیریم که «شانس» با قاعده و بی‌قاعده به سراغمان می‌آید و در همان چارچوبی که «موفقیت» را تعریف کرده‌ایم به موفقیت دست پیدا می‌کنیم.
ویژگی‌های بارز افرادی که اخلاق حرفه‌ای دارند به شرح ذیل میباشد
  • مسئولیت پذیری: فرد پاسخگوست و مسئولیت تصمیم‌ها و پیامدهای آن را می‌پذیرد؛ سرمشق دیگران است؛ حساس و اخلاقمند است؛ به درستکاری و خوشنامی‌ در کارش اهمیت می‌دهد؛ برای ادای تمام مسئولیت‌های خویش کوشاست و مسئولیتی را که به عهده می‌گیرد، با تمام توان و خلوص نیت انجام می‌دهد.
  • برتری جویی و رقابت طلبی: در تمام موارد سعی می‌کند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به مهارت بالایی در حرفه خود دست پیدا می‌کند؛ جدی و پرکار است؛ به موقعیت فعلی خود راضی نیست و از طرق شایسته دنبال ارتقای خود است؛ سعی نمی‌کند به هر طریقی در رقابت برنده باشد.
  • صادق بودن: مخالف ریاکاری و دورویی است؛ به ندای وجدان خود گوش فرا می‌دهد؛ در همه حال به شرافت مندی توجه می‌کند؛ شجاع و با شهامت است.
  • احترام به دیگران: به حقوق و نظر دیگران احترام می‌گذارد؛ خوش قول و وقت شناس است؛ به دیگران حق تصمیم‌گیری می‌دهد و تنها منافع خود را مرجح نمی‌داند.
  • رعایت و احترام نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی: برای ارزش‌های اجتماعی احترام قائل است؛ در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت می‌کند؛ به قوانین اجتماعی احترام می‌گذارد و در برخورد با فرهنگ‌های دیگر متعصبانه عمل نمی‌کند.
  • عدالت و انصاف: طرفدار حق است و در قضاوت تعصب ندارد.
  • همدلی با دیگران: دلسوز و رحیم است؛ در مصائب دیگران شریک می‌شود و از آنان حمایت می‌کند؛ به احساسات دیگران توجه می‌کند و مشکلات دیگران را مشکل خود می‌داند.
  • به وظایف خود متعهد است؛ رازدار و معتمد دیگران است. افرادی که به بزرگی رسیده‌اند همیشه اظهار می‌دارند که همین «اخلاق کاری» یکی از مولفه‌های آنها برای رسیدن به موفقیت محسوب می‌شود.
به کارگیری این اصول، سطح اخلاق حرفه‌ای شما را در سازمان ارتقا می‌دهد، اما تا زمانی که دانش خود را به اطرافیان و زیردستان منتقل نکنید، کار شما ناتمام است. شما باید الگوی خوبی از خود ارائه دهید و به واسطه‌ی آن بتوانید دیگران را هدایت کنید. حرفه‌ای بودن یعنی در زندگی خود چه درون سازمان و چه بیرون آن، سرمشق دیگران باشید.