سه شنبه 4 آذر 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1399
کد 2858

خبر تصویری

فضاسازی و نصب بنر پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

نصب بنر پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در اتوبوسها