سه شنبه 4 آذر 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : چهارشنبه 30 مهر 1399
کد 2856

خبر تصویری

"من کارت می زنم " تا ...

فرهنگ شهر - آموزشهای شهروندی در محوریت اتوبوسرانی