سه شنبه 4 آذر 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : چهارشنبه 30 مهر 1399
کد 2855

خبر

اینفوگرافیک اقدامات شاخص شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در پیشگیری از بیماری کرونا

اینفوگرافیک اقدامات شاخص شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در پیشگیری از بیماری کرونا