چهارشنبه 7 آبان 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : چهارشنبه 23 مهر 1399
کد 2848

خبر تصویری

تقدیر از کارکنان نمونه معاونت فنی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با حضور مهندس غنی زاده مدیر عامل و مهندس خدایی معاون فنی این شرکت از کارکنان نمونه حوزه فنی تعمیرگاهی که در خصوص امورات پشتیبانی ، نگهداری و تعمیرات فعالیت می نمایند با اهدا لوح و هدایا قدردانی شد.