چهارشنبه 7 آبان 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : سه شنبه 22 مهر 1399
کد 2845

شهدای مدافع حرم در خان_طومان

هزار دسته ملَک راهیِ خراسان است......... هوا ، هوای شهیدانِ "خان طومان" است

عجیب نیست اگر راویان پاییزاند/ که فصلِ آمدنِ قاصدانِ باران است.../ مدافعان حرم ، راهیِ حرم شده‌اند!/ که این مسیر ، برازنده‌ی شهیدان است/ مدافعان حرم ، راهیان نور شدند/ که روشن از این تابش تمام ایران است //// خوش آمدید به وطن 🔹 روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه🔹