پنجشنبه 2 بهمن 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : شنبه 29 شهريور 1399
کد 2824

ابطال آگهی

ابطال آگهی مزایده عمومی املاک

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
ابطال آگهی مزایده عمومی املاک
بدینوسیله به اطلاع می رساند آگهی مزایده عمومی املاک شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه چاپ شده در شماره 21983  مورخ 1399/06/16 به شماره صفحه 63 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و شماره 2465  مورخ 1399/06/16در روزنامه ساقی آذربایجان  ابطال گردید.
                                                      شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه