جمعه 28 شهريور 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : يکشنبه 22 تير 1399
کد 2753

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

ثبت نام مجدد رانندگان ناوگان بخش خصوصی جهت پرداخت 50 درصد حق بیمه آغاز شد

به منظور حمایت از ناوگان بخش خصوصی 50 درصد حق بیمه رانندگان بخش خصوصی توسط دولت پرداخت می شود.
 به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مهندس غنی زاده مدیر عامل  این شرکت با اعلام این مطلب گفت: بر اساس قرارداد اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور با سازمان تامین اجتماعی و به منظور حمایت از ناوگان بخش خصوصی اتوبوسرانی ، ثبت نام مجدد رانندگان بخش خصوصی جهت استفاده از پرداخت 50 درصد حق بیمه توسط دولت آغاز شد.
وی اظهار داشت: پرداخت 50 درصد حق بیمه رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی از سال 94 با مشکلاتی روبرو بود و امکان ثبت نام برای رانندگان جدید وجود نداشت که با پیگیریهای لازم همکاران شرکت واحد این مشکل برطرف شده و مراحل ثبت نام رانندگان جهت بهره مندی از پرداخت 50درصد حق بیمه توسط دولت در حال انجام است.
 وی در خاتمه گفت: در کنار امر فوق اتوبوسرانی تبریز با پرداخت یارانه به خطوط کم درآمد بخش خصوصی، تعویض روغن و ارائه رایگان خدمات تعمیرگاهی در صدد حمایت بیش از پیش از ناوگان تحت نظارت بخش خصوصی می باشد.