سه شنبه 4 آذر 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : پنجشنبه 19 تير 1399
کد 2751

طي حكمى از سوى مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:

معاون مالى و ادارى شركت واحد اتوبوسرانى تبريز و حومه منصوب شد
به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه، مهندس ایمان غنی زاده مدیرعامل این شرکت طى حكمى معاون جديد مالى ادارى شركت واحد اتوبوسرانى را منصوب كرد.
غنی زاده  دراين حكم، قاسم ثقتی را به عنوان معاون جديد مالى ادارى شركت واحد اتوبوسرانى، معرفى نمود .
شایان ذکر است پیش از این ثقتی سمت سرپرستی معاونت مالی و اداری و مدیر مالی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه را بر عهده داشت.