جمعه 28 شهريور 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : پنجشنبه 19 تير 1399
کد 2750

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

بسته نقدی کمک معیشتی برای 1059 نفر از کارگران مسیر تندرو و رانندگان بخش خصوصی پرداخت شد.

با توجه به تعطیلی 45 روزه اتوبوسرانی بدلیل جلوگیری ازشیوع  بیماری کرونا ، بسته های نقدی کمک معیشتی به کارگران مسیر تندرو و رانندگان بخش خصوصی پرداخت شد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مهندس غنی زاده مدیر عامل این شرکت با اعلام این خبر گفت: با توجه به تعطیلی 45 روزه اتوبوسرانی بدلیل جلوگیری ازشیوع  بیماری کرونا  و بیکارشدن رانندگان بخش خصوصی و کارگران مسیر تندرو  در این مدت, بسته های نقدی کمک معیشتی به آنان پرداخت شد.
غنی زاده اظهار داشت : با تصویب شورای اسلامی شهر و حمایت شهردار محترم برای 919 نفر از رانندگان و کمک رانندگان بخش خصوصی و 140 نفر از کارگران مسیر تندرو  مبلغ 5 میلیون ریال بصورت بلاعوض پرداخت گردیده است.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه همچنین افزود: یکی دیگر از اقدامات شرکت جهت حمایت و پشتیبانی از بهره برداران و شرکتهای حمل و نقل بخش خصوصی اعطای تسهیلات ویژه بانکی با همکاری بانک شهر می باشد و میزان تسهیلات اختصاص یافته برای هریک از بهره برداران و شرکتهای حمل و نقل درونشهری تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در بانک شهر مشخص و با تکمیل پرونده تسهیلات به شرکت های حمل و نقل بخش خصوصی و بهره برداران  اعلام خواهد شد.