سه شنبه 4 آذر 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : پنجشنبه 19 تير 1399
کد 2749

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

اجرای المان "من ماسک می زنم " در ناوگان اتوبوسرانی تبریز

غنی زاده مدیر عامل اتوبوسرانی تبریز از اجرای المان " من ماسک می زنم " در ناوگان اتوبوسرانی تبریز خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه غنی زاده مدیر عامل این شرکت با اعلام این مطلب گفت به دنبال شیوع بالای ویروس کرونا و در راستای فرهنگ سازی و تشویق  شهروندان و مسافرین به استفاده از ماسک اجرای المان " من ماسک می زنم " در ناوگان اتوبوسرانی تبریز آغاز شد.
وی افزود: این المان ها در اتوبوسهای مسیر تندرو نصب شده است و همچنین در کلیه اتوبوسهای ناوگان شرکت واحد تراکت های استفاده از ماسک و "ورود بدون ماسک به اتوبوس ممنوع " نصب شده  و از طریق سیستم صوتی اتوبوسها پیام استفاده از ماسک برای مسافرین پخش می گردد.
غنی زاده در پایان بار دیگر از شهروندان و مسافرین درخواست نمود حتما" در هنگام استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی  از ماسک استفاده نموده و همچنین فاصله فیزیکی را رعایت نمایند.