جمعه 28 شهريور 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : دوشنبه 16 تير 1399
کد 2747

درخواست مشارکت از همکاران جهت

ارائه نظرات و پیشنهادات بمنظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری شرکت