سه شنبه 4 آذر 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : پنجشنبه 12 تير 1399
کد 2739

مقاله

راهکارهای افزایش بهره وری در سازمانها

بهره وری(Productivity) در لغت به معنی قــدرت تولید، بارور و مولد بودن و در ادبیات فارسی، با فایده بودن و سود بردن معنی شده است.
بهره وری(Productivity) در لغت به معنی قــدرت تولید، بارور و مولد بودن و در ادبیات فارسی، با فایده بودن و سود بردن معنی شده است.
باتوجه به تفاوتهای موجود در فرهنگ کاری سازمانها و وضعیت موجود در آنها، راهکارهای افزایش بهره وری در سازمانهای مختلف نیز متفاوت می باشد. در سازمانی ممکن است کاهش ضایعات در اولویت اول قرار گیرد و در سازمانی دیگر توجه به کارکنان وایجاد انگیزه در اولویت اول باشد. از این رو عدم شناخت کافی از وضعیت موجود سازمان و بی توجهی به اولویت ها می تواند اثرات معکوسی در میزان بهره وری داشته باشد.
برخی راهکارهای افزایش بهره وری در سازمانها
کاهش ضایعات:
یکی از راههای افزایش بهره وری در سازمانها کاهش ضایعات است. با کـــاهش ضایعات و درنتیجه کاهش هزینه ها، سود بیشتری عاید سازمان می شود که بخشی از آن نیز به عنوان بهره وری به کارگران و کارکنــان پرداخت می شود و در نتیجه باعث بهبود سطح زندگی کارگران می شود. کاهش ضایعات موجب کاهش تنشهای موجود در سازمان و ایجاد فضایی سرشار از اعتماد و اطمینان در بین کارکنان می گردد که آنها را به همکاری هرچه بیشتر با یکدیگر تشویق می کند. تعیین اهداف بصورت شفاف با زمانبندی منظم و مدیریت آن منجر به کاهش ضایعات در سازمانها میگردد.
برنامه ریزی برای بهبود بهره وری
برای رسیدن به بهبود در بهره وری باید برنامه ریزی کرد. غالبا برنامه ها بدلیل اینکه به زبان افرادی که باید آنها را به اجرا در آورند نوشته نمی شوند و دستورالعمل اجرائی مطلوبی ندارند، به شکست منتهی می شود. برای طراحی یک برنامه کامل و جامع به منظور نیل به بهبود در بهره وری باید مراحل و مراتب ذیل را طی نمود:
  • تجزیه و تحلیل موقعیت سازمان یا شرکت.
  • طراحی برنامه بهبود در بهره وری.
  • ایجاد انگیزه و آگاهی لازم نسبت به بهره وری.
  • اجرای برنامه.
  • ارزیابی برنامه
ایجاد تعهد در کارکنان:
یک کارمند متعهد برای سازمان فوق العاده ارزشمند است. او می تواند با انجام به موقع کارهــا و حس مسئولیت در افزایش تولید و بهره وری موثر باشد. لذا سعی کنید کارمندان متعهــدی برای سازمان تربیت کنید مدیران می توانند با برآورده کردن نیازهای اساسی کارکنان، برقراری اعتماد متقابل میان خود و آنها و ایجاد یک فرهنگ عاری از سرزنش، آنها را نسبت به سازمان متعهد کنند. تا زمانی که نیازهای روحی و روانی کارکنان برآورده نشود هرگز به طور کامل نسبت به سازمان احساس تعهد نخواهند کرد.   
تنها متعهد ساختن کارکنان به سازمان کافی نیست بلکه باید تعهد آنها را به سازمان همواره حفظ کرد. یکی ازموثرترین راههای حفظ تعهد در کارکنان و نگه داشتن آنها درسازمان، غنی سازی شغل و افزایش انگیزه در آنان است. قدردانی از افراد به خاطر عملکرد برترشان انگیزه ای است در حفظ تعهد کارکنان و ایجاد رضایت شغلی در آنان. استفاده از محرکهای مالی نظیر افزایش حقوق (مزایا)، پرداختهای موردی تشویقی و غیره برای عملکردهای استثنایی و دارای بهره وری بالای کارکنان از لحاظ حفظ تعهد کارکنان حائز اهمیت است.
توجه به کارکنان:
تجربه نشان داده است که یک سازمان فقط با اتکا به کارکنان خود می تواند موفق باشد. از این رو سازمانهای نیک اندیش همواره بر بهبود مستمر کیفیت کاری کارکنان خود توجه خاصی دارند و این الگوی رفتاری در مدیران سازمانها، کاهش ضایعات و بهبود کیفیت محصول را به همراه دارد که نتیجه نهایی آن نیز افزایش بهره وری است.دادن مشــــاغل جدید یا بهتر به افراد نشان دهنده آن است که مسئولین برای موفقیتهای آنان ارزش قائل هستید. این کار آنها را به کسب موفقیتهای بیشتر تشویق می کند.
استفاده از استعدادها: 
در سازمانها، اغلب اوقات استعدادهای فردی به طور کامل مورد بهره برداری قرار نمی گیرند و گاهی اوقات کاملاً ناشناخته باقی می مانند. یعنی استعدادهای بالقوه در راستای افزایش بهره وری به کارگرفته نمی شوند این خود یک نوع فرصت از دست رفته افزایش بهره وری محسوب می شود.
توجه به تغییر:
تغییر برای سازمانها راهی برای افزایش بهره وری و حفظ توان رقابتی آنهاست. بنابراین، می توان گفت جهت رشد سازمانها، تغییر امری اجتناب ناپذیر است و افراد سازمانی باید با روند تغییرات سازگاری داشته باشند. این سازگاری می تواند ازطریق فراگیری مهارتهای جدید حاصل شود. در بسیاری از موارد ممکن است یادگیری تغییر، خود یک تغییر عمده محسوب شود بی توجهی به یک روند درحال تغییر ممکن است بسیار پرهزینه باشد.