دوشنبه 23 تير 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : دوشنبه 9 تير 1399
کد 2735

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

آغاز  واریز کمک هزینه های  معیشتی به کارکنان ناوگان بخش خصوصی و کارگران فروش و کنترل کارت بلیت مسیر تندرو

با تصویب شورای محترم اسلامی شهر و پس از تایید فرمانداری محترم کمک هزینه های معیشتی بحساب کارگران مسیر تندرو واریز شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مهندس ایمان غنی زاده با اعلام این مطلب افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی 45 روزه خدمات اتوبوسرانی و به تبع آن بیکاری کارکنان ناوگان بخش خصوصی و کارگران فروش و شارژ کارت بلیت، با تصویب شورای محترم اسلامی شهر و پس از تایید فرمانداری محترم واریز کمک هزینه های معیشتی بحساب افراد مشمول آغاز شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: در مرحله اول اعطای کمک هزینه های معیشتی جمعا" مبلغ  2/365/000/000 ریال برای 387 نفر از بهره برداران بخش خصوصی و 140 نفر از کارگران مسیر تندرو (هر یک مبلغ 5 میلیون ریال) نقدا" به حساب اشخاص واریز شده است .
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در پایان گفت: یکی دیگر از اقدامات شرکت جهت حمایت و پشتیبانی از بهره برداران و شرکتهای حمل و نقل بخش خصوصی اعطای تسهیلات ویژه بانکی با همکاری بانک شهر می باشد و میزان تسهیلات اختصاص یافته برای هریک از بهره برداران و شرکتهای حمل و نقل درونشهری تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در بانک شهر مشخص و با تکمیل پرونده تسهیلات به شرکت های حمل و نقل بخش خصوصی و بهره برداران  اعلام خواهد شد.