دوشنبه 23 تير 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : يکشنبه 8 تير 1399
کد 2732

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

طراحی و ساخت اولین اتوبوس سن در کشور در اتوبوسرانی تبریز

به همت واحد فنی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز اولین اتوبوس سن در کشور ساخته شد.
   به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مهندس ایمان غنی زاده مدیر عامل این شرکت با اعلام این مطلب افزود : به همت واحد فنی شرکت کار طراحی و ساخت اولین اتوبوس سن در کشور آغاز شده و در حال حاضر با آماده سازی 80% در  مراحل پایانی ساخت قرار دارد.
وی تصریح کرد: این اتوبوس بمنظور سهولت در جابجایی و تسهیل در استفاده از جایگاه سن در  مراسمات و اجتماعات ملی و مذهبی و همایش های فرهنگی طراحی شده است و ضمن صرفه جویی در هزینه های برپایی و برچیدن سن های متداول می تواند در مکانهایی که امکان طراحی و ساخت سن و یا زمان کافی برای این کار وجود ندارد بسیار کاربردی باشد.