دوشنبه 23 تير 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : دوشنبه 2 تير 1399
کد 2724

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

شرکت واحد از نظر مالی منظم ترین شرکت است و هیچ شرکت و سازمانی چنین نظمی ندارد.

در صحن علنی شورای شهر تبریز، صورت مالی سال ۹۶ شرکت واحد توسط حسابرس مورد بررسی قرار گرفت و ما با توجه به وظیفه خود، از کارکرد این شرکت دفاع کردیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مهندس ایمان غنی زاده دیروز در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار شهریار، اظهار کرد: در صحن علنی شورای شهر تبریز، صورت مالی سال ۹۶ شرکت واحد توسط حسابرس مورد بررسی قرار گرفت و ما با توجه به وظیفه خود، از کارکرد این شرکت دفاع کردیم.

او ادامه داد: شرکت واحد اتوبوسرانی از نظر مالی منظم ترین شرکت است و هیچ شرکت و سازمانی چنین نظمی ندارد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه عنوان کرد: این شرکت از طریق هیئت مدیره فعالیت می کند و دارای مجمع است.

او افزود: در این جلسه بعضی موارد که قبلا حل نشده بود، قرار شد طی جلسه ای در عرض یک ماه با حضور اعضای شورا مورد بررسی قرار گیرد.

غنی زاده یادآور شد: امیدواریم موضوع بدهی به بیمه و دارایی را با کمک شهرداری تبریز و قول مساعد شخص شهردار محترم و معاونت محترم مالی اقتصادی، پرداخت کنیم تا یک شرکت عام که برای مردم است دچار مشکل نشود.