دوشنبه 23 تير 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : سه شنبه 20 خرداد 1399
کد 2699

اهمیت مهارت ارتباط بین فردی، استرس شغلی و مدیریت آن

ما بخش عمده ای از زندگی خود را در ارتباط با دیگران سپری می کنیم و یا در فکر آن به سر می بریم. هر چه بیشتر ارتباطات موثرتر و موفق تری داشته باشیم موفقیت چشمگیری به دست می آوریم.
 
 اهمیت مهارت ارتباط بین فردی
ما بخش عمده ای از زندگی خود را در ارتباط با دیگران سپری می کنیم و یا در فکر آن به سر می بریم. هر چه بیشتر ارتباطات موثرتر و موفق تری داشته باشیم موفقیت چشمگیری به دست می آوریم.
تنها در زندگی خصوصی نیست که رفتار میان فردی مهم به شمار می آید. در زمینه های اشتغال نیز تعامل با دیگران مهارت اصلی و مورد نیاز برشمرده می شود. سلامتی روان ما همبستگی کاملی با کیفیت روابط مان با دیگران دارد. بسیاری از دانشمندان یکی از شاخص های سلامتی را میزان برقراری و حفظ روابط با دیگران ذکر می کنند. افرادی که بنا به دلایلی قادر به ایجاد رابطه قابل قبول نیستند، اغلب دچار اضطراب، احساس بیهودگی و انزوای روز افزون می شوند. به همین دلیل برای دور ماندن از رنج و تنهایی و آثار زیانبار آن مجبور به برقراری روابط انسانی با دیگران هستیم.
آنچه ما را به عنوان یک انسان معرفی می کند، میزان تعاملی است که با دیگران داریم. بالعکس با فقدان روابط و ارتباط انسانی، انسانها از محبت یکدیگر محروم می شوند و صفات انسانی به باد فراموشی سپرده می شود. ارتباط بین فردی در کامیابی های ما در بسیاری از جهات مانند رشد و توسعه اجتماعی و همچنین ساخت هویت مثبت و منطقی ضرور ی است.
روابط اجتماعی در کسب سلامت فیزیکی و روانی ما اثر می گذارد. در حقیقت، زندگی آتی ما بیشتر به میزان موفقیت ما در برقراری ارتباط با دیگران بستگی دارد. هویت ما از طریق روابط با مردم دیگر شکل می گیرد.

استرس شغلی  و مدیریت آن
استرس شغلی نوعی از استرس می‌باشد که با محیط کار و عوامل مرتبط با محیط کاری فرد ارتباط دارد. به کارگیری فرد در کاری که با توانایی‌ها و اطلاعات او همخوانی ندارد و یا تغییر در فعالیت کاری او می‌تواند باعث ایجاد استرس در فرد شود. پدیده استرس یا فشار عصبی از مسایل بسیار حاد کنونی سازمان ها می‌باشد که سلامت جسمی و روحی نیروی کار را به خطر انداخته و علاوه بر تاثیر در زندگی خصوصی افراد، هزینه سنگینی را نیز به سازمان‌ها وارد کرده است.
 استرس یا فشار روانی و یا تنیدگی به معنای فشار یا نیرویی است که از انواع عوامل درونی و بیرونی بر فرد وارد شده و بر رفتار او تاثیر می‌گذارد و در حقیقت به گونه‌ای ناهنجاری رفتار تلقی می‌شود که به هنگام قرار گرفتن فرد در شرایط نامطلوب و ناشناخته به وجود می‌آید. علائم عمومی آن شامل:
 علائم فیزیکی مانند: تپش قلب، سردرد ، درد قفسه سینه، ناراحتی معده، ضعف، دستهای سرد و مرطوب عرق شدید، سرگیجه و ...  
علائم عاطفی مانند: پرخاشگری، اعتماد به نفس پائین، افسردگی، بی‌تفاوتی ، عدم تمرکز، بدبینی، کابوس، بیقراری، اضطراب و...    
علائم رفتاری مانند: تمایل به کشیدن سیگار یا افزایش آن، مصرف مواد مخدر یا الکل، پرخوری، اختلالات خواب، کاهش حافظه و ..        
  
اثرات استرس بر کارایی فرد در محیط کار
1- زود رنجی و پرخاشگری در برخورد با همکاران
2- بی تفاوتی نسبت به کار و عدم تمرکز برروی کار
3-کاهش خلاقیت
4- فقدان اعتماد به نفس
5- خستگی مفرط از کار و افزایش اشتباهات
که همه این عوامل در نهایت منجر به عدم بازدهی و کارایی در سازمان‌ها می‌شود. 

چند راهکار ساده براي كاهش و مديريت استرس
1-افکار خوب توليد کنيم:  يادمان باشد اگر شاد بينديشيم، شاد مي شويم. اگر فکر بد بکنيم احساس بدی پیدا میکنیم. اگر فکرهاي ترسناک كنيم هراسان مي شويم، همواره شادي در حکم شکست غصه ها و استرس در حکم علف هرز افکار است.

2-ترس از دست دادن موقعيت موفق خود را از بين ببريم: همواره بايد آمادگي آن را داشته باشيم كه ممکن است با يک اتفاق موقعيت خود را از دست بدهيم. هيچ گاه موقعيت خود را مسلم فرض نکنيم.

3-قبل از تغييردادن ديگران، خودمان را تغيير دهيم:  همواره يادمان باشد در بسياري از موارد لزوماً اين افراد نيستند كه بايد تغيير كنند بلکه، اين خود ما هستيم كه بايد با تغيير خود، الگويي براي ديگران هم باشيم.

4-از فرصت فکر کردن براي کاهش استرس کمک بگيريم:  بعضي از مواقع با فکر كردن، يادداشت كردن، بيرون ريختن افکار بيهوده از ذهن و بازانديشي میتوان استرس را كنترل كرد. نبايد به اين موضوع فکر كرد كه ديگران در مورد ما چگونه فکر مي كنند. مهم اين است كه كارمان را ياد بگيريم و هرگاه اشتباه كرديم، بپذيريم.

5-خودمان را تنها با خودمان مقايسه کنيم:  هيچ وقت حسرت بالاتر از خودمان را نخوريم. سعي كنيم به آنهايي كه از ما موقعيت بدتری دارند نيز فکر كنيم. ما مي توانيم فقط شرايط خودمان را كنترل كنيم.

6-با خلاقیت، خشم خود را کنترل کنيم:  به اين فکر كنيم كه تنها كساني كه مشکل ندارند، آدم هايي هستند كه در گورستان خوابیده اند. . براي كنترل خشم يکي از بهترين راه ها، زدن يک راه ميان بر و استفاده از خلاقیت براي حل مشکل است.

7-اصل حقيقت گويي: حقيقت را بگوييم. ممکن است چند دقيقه استرس پيدا كنيم اما اين مهم نيست. توفان هرچه شديدتر باشد، سريع تر هم فروكش مي كند. پس از آن احساس مطلوبي از خودمان پيدا مي كنيم.

8-وقت خودمان را مانند دارایی هایمان مديريت کنيم:  براي اين منظور مديريت زمان بهترين توصيه است. همه مي خواهند كارهايي را كه در دست دارند، انجام بدهند. بنابراين بايد زمان را مديريت كرد وكارهاي مهم را زودتر انجام داد.

9-بياموزيم که بلافاصله سپاسگزاري يا ابراز تاسف کنيم:  براي اين كار در اولين فرصت ممکن اقدام كنيم. يادمان باشد سلام كردن، هديه دادن، سپاسگزاري كردن، معذرت خواستن و... شخصيت ما را كوچک نخواهد كرد اما سعي كنيم دوباره دچار همان خطا و لغز ش نشويم.
10-نه گفتن را بياموزيم و نه شنيدن را قبول کنيم: رک گويي ممکن است در آغاز كسي را دلخور كند ولي در بلندمدت اعتبار و حیثیت را بالا برده و استرس را كم مي كند اما مهم اين است كه چگونه "نه" بگوييم كه ديگران را دچار استرس نکنیم . همچنين ظرفيت نه شنيدن از ديگران را نيز داشته باشيم.

11-نيايش را فراموش نکنيم: شکر كنيم به داشته ها و نداشته ها، هميشه بگوييم" خدايا شاكرم" همه آن چيز هايي را كه نیاز دارم به من داده اي و آن چيز را كه نياز ندارم، نداده اي. خدايا به من سلامتی، درايت و توانايي عطا كن. مطمئن باشيم ياد مستمر خداوند استرس ما را كاهش مي دهد و به آرامش قلبي، روحي و فکري مناسبي براي مواجه با مسائل مي رسيم.

12-تلاش کنیم:  يادمان باشد برنده هیچ وقت دست از تلاش نمي كشد. كسي كه دست از تلاش بردارد هرگز برنده نمي شود و دچار استرس می شود.

13-ناملایمات زندگي را کمي پذيرا باشيم:  روي ناملایمات تمركز و آنها را كنترل كنيم، مشکلات هميشه وجود دارند. با اولويت بندي ناملایمات مي شود آنها را كنترل كرد اما يادمان باشد كه همه را نمي توان در يک برهه از زمان حل كرد.

14-بخنديم:  خنده نيروبخش ترين ماده طبيعت است.
 
 
                                                                                                منبع: کتاب استرس شغلي
                                                                                          تاليف : رندال راس / اليزابت آلتماير