تاریخ : يکشنبه 21 ارديبهشت 1399     |     کد : 2674

گزارش تصویری از:

فعالیت دوباره ناوگان حمل و نقل عمومی تبریز

خدمات دهی ناوگان حمل و نقل عمومی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی مصوب وزارت بهداشت انجام می شود.

بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونای شهرستان تبریز اتوبوس های تندرو و همه اتوبوس های خطی ملکی درون شهری فعالیت خود را آغاز کردند. این خدمات دهی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی مصوب وزارت بهداشت، فاصله گذاری اجتماعی و الزام استفاده از ماسک و دستکش برای رانندگان و تمام مسافران انجام می شود.


ش حاضری