تاریخ : پنجشنبه 18 ارديبهشت 1399     |     کد : 2672

سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه عنوان کرد

راهبرد اصلی شرکت  در وضیعت اقتصادی فعلی  مدیریت هزینه هاست

کاهش هزینه ها اولویت کاری است تا بتوانیم با مدیریت درست و بموقع هزینه ها در پیشبرد اهداف شرکت گام موثری برداریم.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ایمان غنی زاده سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در جلسه کمیته  درآمد شرکت که با حضور معاونین و مدیران برگزار گردید گفت: در حال حاضر باید در واحد های  مختلف شرکت، کاهش هزینه های اضافی در اولویت کاری قرار گیرد تا بتوانیم با مدیریت درست و بموقع هزینه ها در وضیعت اقتصادی  فعلی در پیشبرد اهداف شرکت گام موثری برداریم.
وی در ادامه تصریح کرد: باید مدیران و کارشناسان شرکت، راههای افزایش درآمد و کاهش هزینه های اضافی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند و مدیران شرکت باید شخصا" دقت و پیگیری لازم در خصوص کاهش هزینه ها را دنبال نمایند.
غنی زاده در ادامه به ساماندهی انبار مرکزی شرکت اشاره کرد و افزود: هوشمند سازی و ساماندهی انبار مرکزی شرکت نیز در راستای کاهش هزینه ها  در دست اقدام می باشد.    
در  پایان این جلسه پیشنهادات حوزه های مختلف در خصوص راههای افزایش درآمد و کاهش هزینه ها بررسی و مقرر شد طی جلسات متوالی نسبت به اتخاذ تصمیم و اجرایی نمودن راهکارها اقدامات لازم بعمل آید.
ش حاضری