تاریخ : چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399     |     کد : 2670

با حضور مدیر عامل و معاونین شرکت صورت پذیرفت

تقدیر از کارکنان نمونه شرکت واحد

باحضور مدیر عامل و معاونین از کارکنان نمونه شرکت با اهداء لوح و هدایایی تقدیر بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ایمان غنی زاده سرپرست این شرکت در جمع تعدادی از کارکنان این شرکت که به مناسبت هفته کار و کارگر به عنوان کارکنان نمونه برگزیده شده بودند گفت:هوشمند سازی و استفاده از تکنولوژی روز در فعالیتهای شرکت در همه واحد ها بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت و در این راستا راه اندازی سامانه الکترونیکی پرسنلی از اقدمات  مهم این شرکت در روز های اخیر بوده است.
وی در ادامه همچنین توجه و رسیدگی بیشتر به رفاه کارکنان و همچنین اجرای سیاست شفاف سازی در شرکت را از دیگر برنامه های مهم دانست و تصریح کرد : با توجه به اهمیت نیروی انسانی در رشد و تعالی سازمانی ،ارزش نهادن به فعالیتهای کارکنانی که با تعهد و نظم و انظباط بیشتری در جهت تحقق اهداف شرکت تلاش می نمایند از مهمترین راهبردهای شرکت خواهد بود. 
در پایان این مراسم  با حضور مدیر عامل و معاونین از کارکنان نمونه شرکت با اهداء لوح و هدایایی تقدیر بعمل آمد.
 


ش حاضری