تاریخ : چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399     |     کد : 2669

سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه عنوان کرد

احیاء و توسعه فضای سبز محوطه مجتمع تعمیرگاهی

عملیات اجرایی طرح احیاء و توسعه فضای سبز محوطه مجتمع تعمیرگاهی  در آینده ای نزدیک اجرایی گردد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ایمان غنی زاده سرپرست این شرکت با اعلام این مطلب افزود: طی بازدید صورت گرفته از مجتمع تعمیرگاهی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به همراه مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری تبریز دکتر برزگر جلالی، طرح توسعه فضای سبز مجتمع تعمیرگاهی شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در این بازدید مقرر شد پس از بررسی کارشناسی طرحهای در نظر گرفته شده در خصوص چگونگی احیاء و توسعه فضای سبز مجتمع تعمیرگاهی، عملیات اجرایی این طرح  با همکاری شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری تبریز  در آینده ای نزدیک اجرایی گردد.
 


ش حاضری