تاریخ : چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399     |     کد : 2663

در بازدید سرپرست شرکت واحد از تعاونی مصرف مطرح شد

ارتقاء وضیعت معیشتی و رفاهی ومسکن کارکنان از اولویت های مهم شرکت می باشد

تعاونی مصرف شرکت واحد از سال 1348 فعالیت خود را آغاز نموده و هم اکنون با 888 نفر عضو رسمی و قراردادی و 106 نفر عضو از تعاونی 432 (جمعا" 994 نفر عضو)و با سرمایه 568 میلیون تومان مشغول ارائه خدمات به کارکنان اتوبوسرانی تبریز می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه  مهندس غنی زاده سرپرست این شرکت به همراه قائم مقام و مدیر اداره ی حراست این شرکت از تعاونی مصرف کارکنان بازدیدکرد.
در ابتدای این بازدید حبیب اقدم مدیر عامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان اتوبوسرانی تبریز گزارشی از عملکرد تعاونی را ارائه نمود.
در ادامه بازدید سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه  تصریح کرد: رسیدگی به وضیعت معیشتی و رفاهی  ومسکن کارکنان از برنامه ها و اولویت های مهم شرکت بوده و ضرورت تامین منابع  رفاهی گامی اساسی در بهره وری و رسیدن به اهداف اصلی سازمان می باشد که تعاونی مصرف شرکت واحد می تواند در رسیدن به این اهداف نقش موثر و مهمی را ایفاء کند.
مهندس غنی زاده  با اشاره به مشکلات اقتصادی اخیر افزود: به تبع مشکلات اخیرتعاونی مصرف شرکت نیز در تامین منابع مالی لازم برای تهیه اقلام مورد نیاز کارکنان با تنگناهایی مواجه بوده که با نگاه و مساعدت ویژه  دغدغه های موجود در این خصوص در حال رفع بوده  و امیدواریم تعاونی مصرف با برنامه ریزیهای انجام یافته و استفاده از راههای جدید بازاریابی و فروش بیش از گذشته خدمات بهتر و بیشتری در جهت رفاه حال کارکنان و همکاران عزیز ارائه نماید.
شایان ذکر است تعاونی مصرف شرکت واحد از سال 1348 فعالیت خود را آغاز نموده و هم اکنون با 888 نفر عضو رسمی و قراردادی و 106 نفر عضو از تعاونی 432 (جمعا" 994 نفر عضو)و با سرمایه 568 میلیون تومان مشغول ارائه خدمات به کارکنان اتوبوسرانی تبریز می باشد.


ش حاضری