سه شنبه 8 مهر 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1398
کد 2583

فراخوان عمومی

جهت  شرکت در راهپیمایی روز 22 بهمن